Refine your search

Your search returned 268 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
คู่มือการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม Stimulation and strengthening of development in children with Autism spectrum disorder พรมณี หาญหัก

by พรมณี หาญหัก, บรรณาธิการ | สุชาติ พหลภาคย์, บรรณาธิการ | กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม, บรรณาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: ขอนแก่น โรงพมพ์คลังนานาวิทยา 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WM203.5 ค695.

แผนความต้องการกำลังคนสายงานพยาบาล ของหน่วยบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(2560-2579) กฤษดา แสวงดี

by [กฤษดา แสวงดี] | สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | .

Edition: Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี: หจก.สันสวย, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: W 21.5 ก284ผ 2560.

ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0: โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 เรียบเรียงโดย รัตนา บรรณาธรรม, พรพรรณ เกตุทอง และ ณัฐธญา วิไลวรรณ

by รัตนา บรรณาธรรม | พรพรรณ เกตุทอง | ณัฐธญา วิไลวรรณ | สำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

Edition: Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WY 20.5 ข361 2560, ...

รายงานการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 3 : เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย

by วีระศักดิ์ พุทธาศรี, บรรณาธิการ | วณิชา ชื่นกองแก้ว, บรรณาธิการ | มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต | เกวลี รัตนา | ศาลิตา บัณฑุกุล | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.).

Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) 2560Other title: The report on 3rd Annual National Health Professional Education Reform Forum : ANHPERF "IPE towards Thai Health Team" | เรียนร่วมวิชาชีพสู่ทีมสุขภาพไทย.Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: LB1025 ร451 2560 .

หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ = Basic Principle of medical terminology / ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล

by ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: W15 ณ121ห 2560, ...

การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย

by นงณภัทร รุ่งเนย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (6)Call number: WA100 น135ก 2560, ...

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก = Participatory action research and conscientization วรรณดี สุทธินรากร.

by วรรณดี สุทธินรากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: H62 ว247ก 2560, ...

การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฏีสู่ปฏิบัติ/ กมลวิช เลาประสพวัฒนา

by กมลวิช เลาประสพวัฒนา | วิสธวัส แตงอ่อน [ผู้วาดภาพประกอบ ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: สงขลา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (4)Call number: WC534 ก137ก 2560, ...

วิถีแห่งไทย--สายธารแห่งปัญญา / วิมลภัทร เปี่ยมพงศ์สานต์ ... [และคนอื่นๆ]

by วิมลภัทร เปี่ยมพงศ์สานต์ | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2560Other title: สายธารแห่งปัญญา.Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: DS568 ว577 2560.

อย่าให้ยาฆ่าคุณ / Kondo Makoto ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ แปล

by มะโคะโตะ, คนโด | Kondo, Makoto | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: Japanese Publication details: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560Other title: Kusuri ni korosarenai 47 no kokoroe..Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WA100 ม269อ 2560.

70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [book]

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: DS 586 จ688 2560.

ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

by ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี ดีน่าดู มีเดีย พลัส 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WM105 ย127ศ 2560.

คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) | คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ.

Edition: พิพม์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WB 310 ค695 2560, ...

การแต่งหน้าพื้นฐาน / พหลยุทธ กนิษฐบุตร

by พหลยุทธ กนิษฐบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publication details: กรุงเทพฯ : พีพริ้นท์ (2012) , 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: PN 2068 พ481ก 2560, ...

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และมนตกานต์ ตันสถิตย์

by วิไล ชินธเนศ | ธันวา ตันสถิตย์ | มนตกานต์ ตันสถิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: หจก. สามลดา, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: QS 4 ว724ก 2560, ...

ตำราระงับความรู้สึกสำหรับการปลูกถ่ายไต/ บรรณาธิการ ศิริวรรณ จิรสิริธรรม

by ศิริวรรณ จิรสิริธรรม บรรณาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นครปฐม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WJ 368 ต367 2560, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (1).

โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย = Common anorectal diseases บรรณาธิการโดยวรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์

by วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์, บรรณาธิการ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: WI 600 ร924 2560, ...

การป้องกันและดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ = Prevention and management of common problems in primary care / บรรณาธิการ, ปัญญา จำรูญเกียรติกุล [และคนอื่นๆ 3 คน]

by ปัญญา จำรูญเกียรติกุล [บรรณาธิการ] | ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ [บรรณาธิการ] | นฤชา โกมลสุรเดช [บรรณาธิการ] | ปณิธาน วัจนาคมกุล [บรรณาธิการ] | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Publication details: สงขลา : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560Other title: Prevention and management of common problems in primary care..Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WB 141 ก491 2560, ...

อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน / คณะแพทย์ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

by วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ [บรรณาธิการ] | วรรณี นิธิยานันท์ [[บรรณาธิการ]] | สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.

Series: ชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 226.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (4)Call number: WK 815 ค125อ 2560, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: Checked out (1).

จิตวิทยา รู้เขารู้เรา มองคนทะลุถึงกระดูก / ยิน หลี หมิง, เขียน ; เพ็ญศิริ รัตนศรี, แปล

by ยิน, หลี หมิง | เพ็ญศิริ รัตนศรี [ผู้แปล].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: BF 636 ย283จ 2560, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (2).

โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ / ณัฐภัทร วัฒวรากุล

by ณัฐภัทร วัฒวรากุล [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : Feel good, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WJ 140 ณ342ร 2560, ...

จิตวิทยาภาษากลอน / สุรพล พยอมแย้ม

by สุรพล พยอมแย้ม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : บางกอก-คอมเทค อินเตอร์เทรด, 2560Other title: Psychological foundations for life (Thai poem version).Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: BF 128.T35 ส852จ 2560, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (2).

Kidney diseases in the tropics / พรรณบุปผา ชูวิเชียร, บรรณาธิการ

by พรรณบุปผา ชูวิเชียร, บรรณาธิการ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Publication details: กรุงเทพฯ โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WJ 300 K46 2560, ...

ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย / ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์

by ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ [ผู้แต่ง] | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: QX 510 ด493ย 2560, ...

อ่านสไลด์ง่ายนิดเดียว / ศรัญญา พงษ์อุดม

by ศรัญญา พงษ์อุดม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: อุดรธานี : โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์, 2560Other title: Easy guide to blood smear.Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WH 100 ศ159อ 2560, ...

Pages