คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล่ แขน และมือ

วิบูลย์ นุชประมูล

คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล่ แขน และมือ วิบูลย์ นุชประมูล, วิไลรัตน์ นุชประมูล - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2550 - 335 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749770315


ข้อ, โรค--การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การนวด
การบำบัดด้วยการนวด
กระดูก, โรค--การฟื้นฟูสมรรถภาพ

WB 537 / ว634ค