มอนเตสซอรี เริ่มต้นที่บ้าน = Zero sansai made no jissenban montessori kyoiku de saino o gungun nobasu /

ทัตซึฮิโระ, ฟุจิซากิ,

มอนเตสซอรี เริ่มต้นที่บ้าน = Zero sansai made no jissenban montessori kyoiku de saino o gungun nobasu / Homemade Montessori. Tatsuhiro Fujisaki, เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - 197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

"การศึกษาแบบมอนเตสซอรี่" จะดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้มากที่สุด -- เลี้ยงลูกวัย 0-1 ขวบยังไง ตั้งแต่ท้องจนคลอด -- เลี้ยงลูกวัย 1-2 ขวบยังไง ช่วงรับรู้ไวต่อการออกกำลัง -- เลี้ยงลูกวัย 2-3 ขวบยังไง เปลี่ยนจากวายร้ายวัย 2 ขวบ สู่เด็กที่พึ่งพาตัวเองได้

ไม่ว่าจะยุคนี้หรือยุคไหน หน้าที่ของพ่อแม่ คือการเฝ้าดูและปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง และคอยอยู่ข้างๆ เป็นผู้ประคับประคอง ให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ นี่แหละคือหัวใจของการเลี้ยงลูก ตามแนวทางการศึกษาแบบ "มอนเตสซอรี" หนังสือเล่มนี้จะมาแนะนำ การเรียนรู้สไตล์มอนเตสซอรีในแบบที่จับต้องได้ เข้าใจง่าย และทําได้จริง ผ่านวิธีการเล่าเรื่องอย่างเป็นลําดับชัดเจน พร้อมเช็กลิสต์การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด-3 ขวบ และ 30 วิธีนํามอนเตสซอรีมาทําที่บ้าน เพื่อให้พ่อแม่รู้ว่าลูกมีพัฒนาการอยู่ในขั้นตอนไหน แล้วนําเอาเนื้อหาในหนังสือมาลงมือปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับช่วงวัยและธรรมชาติของลูก

9786168255032


การสอนแบบมอนเตสซอรี
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การศึกษาขั้นก่อนประถม

BF721 / ท343ม 2564