ตำราเภสัชกรรมไทย\ตำราเภสัชกรรมไทย\ บรรณาธิการโดยลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ 2559 - 262 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.

9786169256700


สมุนไพร
ยา--ไทย
เภสัชกรรม--ไทย

QV767 / ต367 2559

Share this title: