ระบาดวิทยาและการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด

นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล

ระบาดวิทยาและการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล - เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 - 418 หน้า: ภาพประกอบ; 26 ซม.

9786163610218


การติดเชื้อ--การป้องกันและควบคุม
ระบาดวิทยา
ศัลยกรรม--การติดเชื้อ--การป้องกันและควบคุม
ศัลยกรรม--การติดเชื้อ

WO 185 / น146ร

Share this title: