000 01121nam a2200217 a 4500
008 090929 2546 tha tha
020 _a9745277851
040 _aTH-BaNU
050 1 4 _aP 91.3
_bส233ท
_d2546
100 1 _aสมควร กวียะ
245 0 0 _aทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์ = Applied communication theories (ACT)
_cสมควร กวียะ; บรรณาธิการโดยพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bอัษราพิพัฒน์,
_c2546
300 _a286 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_d21 ซ.ม.
650 4 _aการสื่อสาร
650 4 _aการสื่อสาร
_xทฤษฎี
700 1 _aพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, บรรณาธิการ
850 _aKCNL
942 _cGB
997 _dKCNL:Main:0000-9209
_gMain000009209
998 _ckit
_e20090929
999 _c8478
_d8478