000 01091nam a2200229 a 4500
008 2540 tha tha
020 _a9746057545
040 _aTH-BaNU
060 4 _aWY 20.5
_bพ874ก
_d2540
100 1 _aเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
245 0 0 _aการประมวลผลและแปรผลข้อมูลจากโปรแกรม SPSS/PC+ สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
260 3 _aสงขลา :
_bชานเมืองการพิมพ์;
_c2540
300 _a108 หน้า
_c26 ซม.
650 4 _aการประมวลผล
650 4 _aการแปรผลข้อมูล
650 4 _aโปรแกรม SPSS/PC
650 4 _aวิจัยทางการพยาบาล
850 _aKCNL
942 _cGB
_02
997 _dKCNL:Main:0000-6603
_gMain000006603
998 _cbat
999 _c5901
_d5901