000 02272nam a2200361 i 4500
999 _c33284
_d33284
003 TH-BaNU
005 20191028230523.0
008 190321s2559 th a 000 0 tha d
020 _a9786169136743
040 _erda
_aTH-BaNU
043 _aa-th
060 _aWB 537
_bย128ต 2559
090 _aRM723
_bย12
100 0 _aยงศักดิ์ ตันติปิฎก
_cผู้เรียบเรียง
245 1 0 _aตำราการนวดไทย เล่ม 1 /
_cยงศักดิ์ ตันติปิฎก
246 3 1 _aTextbook of Thai massage volume 1
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงแก้ไข
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,
_c2559.
300 _a572 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c27 ซม
336 _atext
_2rdacontent.
505 2 _aประวัติและพัฒนาการของการนวดไทย -- องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้การนวดไทย -- จริยธรรมแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย -- กฎหมายกับวิชาชีพการนวดไทย -- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย -- ศิลปการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 95 ท่า -- การนวดไทยบำบัด 1 -- การบันทึกเวชปฏิบัติการนวดไทย -- เส้นประธานสิบ
650 7 _aการนวด
650 7 _aการบำบัดด้วยการนวด
650 7 _aการแพทย์แผนโบราณ
_zไทย
650 7 _aหมอนวด
650 7 _aกายวิภาคศาสตร์
700 0 _aสำลี ใจดี
710 2 _aมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
710 2 _aมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
850 _aKCNL
942 _2nlm
_cGB
998 _akit