000 01174nam a2200265 a 4500
999 _c32456
_d32456
003 TH-BaNU
005 20191028230510.0
008 170930 2556 tha tha
020 _a9786167742120
040 _aTH-BaNU
060 4 _aWB537
_bต367 2556
100 1 _a
245 0 0 _aตำราการนวดไทยบำบัด 2 และการนวดไทยบำบัด 3 /
_cเขียนโดย พระครูอุปการพัฒนกิจ ... [และคนอื่นๆ]
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 3 _aกรุงเทพฯ:
_bมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,
_c2556
300 _a195หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c26ซ.ม
650 4 _aการนวด
_xไทย
650 0 2 _aการนวด
650 4 _aการบำบัดด้วยการนวด
700 1 _aพระครูอุปการพัฒนกิจ ... [และคนอื่นๆ]
710 _4มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
850 _aKCNL
942 _cGB
_2nlm
998 _ckit