000 01141nam a2200193 a 4500
999 _c32187
_d32187
003 TH-BaNU
005 20191028230507.0
008 tha
020 _a9786161132149
040 _aKASET
_btha
060 _aWB537
_bก170ค
245 0 0 _aคำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน /
_cกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
260 _aนนทบุรี :
_bกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
_c2560.
300 _a198 หน้า :
_bภาพประกอบ
440 _aชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย: 2
710 2 _aกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
850 _aVJRL
942 _2nlm
_cGB