000 01724nam a2200313 a 4500
008 140805 2556 tha tha
020 _a9789742474157
040 _aTH-BaNU
060 4 _aQV 766
_bช193ค
_d2556
100 1 _aชยันต์ พิเชียรสุนทร,
245 0 0 _aเภสัชกรรม
_cชยันต์ พิเชียรสุนทร, ศุภชัย ติยวรนันท์ และวิเชียร จีรวงส์
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bอมรินทร์,
_c2556
300 _a422 หน้า:
_bภาพประกอบ;
_c21ซม
440 0 _aคู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ; เล่ม 6
650 4 _aยาสมุนไพร
650 4 _aเภสัชกรรม
_xไทย
650 4 _aสมุนไพร
650 4 _aยาแผนโบราณ
650 4 _aการรักษาด้วยสมุนไพร
650 4 _aเครื่องยา
700 1 _aศุภชัย ติยวรนันท์
700 1 _aวิเชียร จีรวงส์
850 _aKCNL
942 _cGB
997 _dKCNL:Main:0001-1886
998 _ckit
_e20140805
_mkit
_u20140805
999 _c11145
_d11145