000 01080nam a2200205 a 4500
008 130327 2555 tha tha
020 _a9789746522434
040 _aTH-BaNU
060 4 _aWS 100
_bพ816
_d2555
245 0 0 _aพื้นฐานกุมารเวชศาสตร์
_cบรรณาธิการโดย อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
260 3 _aกรุงเทพฯ:
_bไอกรุ๊ป เพรส,
_c2555
300 _a406 หน้า:
_bภาพประกอบ;
_c21 ซม.
650 4 _aกุมารเวชศาสตร์
700 1 _aอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
710 0 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
850 _aKCNL
942 _cGB
_045
997 _dKCNL:Main:0001-1447
998 _ckit
_e20130327
999 _c10707
_d10707