000 01185nam a2200229 a 4500
008 121129 2555 tha tha
020 _a9789744226518
040 _aTH-BaNU
050 1 4 _aWE 168
_bก493
_d2555
245 0 0 _aการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
_cบรรณาธิการโดย ธวัช ประสาทฤทธา...[และคนอื่น ๆ]
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิช,
_c2555
300 _a331หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c26 ซม.
650 4 _aกระดูก, โรค
650 4 _aการพยาบาลศัยกรรมกระดูก
650 4 _aบาดแผลและบาดเจ็บ
_xการรักษา
700 1 _aธวัช ประสาทฤทธา... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
710 0 _aโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
850 _aKCNL
942 _cGB
_066
997 _dKCNL:Main:0001-1242
998 _ckit
_e20121129
_mkit
_u20130201
999 _c10502
_d10502