000 00913nam a2200205 a 4500
008 120223 2555 tha tha
020 _a97861612231636
040 _aTH-BaNU
060 4 _aWS 420
_bพ524ค
_d2555
100 1 _aพัชรี วรกิจพูนผล
245 0 0 _aคู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด
_cพัชรี วรกิจพูนผล
260 3 _aขอนแก่น:
_bโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
_c2555
300 _a176 หน้า: ภาพประกอบ; 26 ซม. + CD-ROM 1 แผ่น
650 4 _aทารกแรกเกิด
650 4 _aทารกแรกเกิด
_xการพยาบาล
850 _aKCNL
942 _cGB
_051
997 _dKCNL:Main:0001-0798
998 _ckit
_e20120223
_mkit
_u20121103
999 _c10059
_d10059