กฎหมาย LAW (update2023)

This list contains 65 titles

กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไขเพิ่มเติม
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT2070 บ77 2563, ...
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ อ่านกฎหมาย 2565
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: K3150 ว427 2565.
กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: K3150 ช647 2563, ...
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: K3165 ฐ627 2563, ...
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: KPT2720 .บ44 2563.
กฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฏหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
Other title:
  • วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: K3150 บ54 2564, ...
องค์กรอิสระ: ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT2270.A9 ช486 2561, ...
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ / นันทวัฒน์ บรมานันท์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: HF1382.6 ท189 2560, ...
สิทธิปฏิเสธการรักษาเพื่อสร้างสุขปลายทาง : เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และตามพงศ์ ชอบอิสระ, บรรณาธิการ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: W85.5 ส722 2564 .
Nurse practitioner's business practice and legal guide. / Carolyn Buppert. by
Edition: Seventh edition.
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publisher: Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett Learning, [2021]Copyright date: �2021
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Checked out (1).
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT2720 ช65 2563, ...
The new public health law : a transdisciplinary approach to practice and advocacy / Scott Burris, Micah L. Berman, Matthew Penn, and Tara Ramanathan Holiday. by
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Publisher: New York, NY : Oxford University Press, 2018
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้ / สุมิตรา จักขุทิพย์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2562
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT72 ส746 2562, ...
คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี / ขวัญชัย โชติพันธุ์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: W 32.5 ข262ค 2555.
Neurointerventions and the law : regulating human mental capacity / edited by Nicole A Vincent, Thomas Nadelhoffer, and Allan McCay. by Series: Series in neuroscience, law, and philosophy
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Publisher: New York, NY : Oxford University Press, [2020]
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WM 33.1 N48 2020.
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อรพรรณ พนัสพัฒนา by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT1160 อ215ค 2566, ...
คำอธิบายกฎหมายผังเมือง / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT3062 อ736 2563, ...
เงื่อนตาย : รัฐกับชาวนาฆ่าตัวตาย / กาญจนา บุญยัง by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2563
Other title:
  • Dead lock : state and peasants' suicide.
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: HD8039.ช62ท9 ก597 2563, ...
จริยธรรมทางธุรกิจ = business ethics / ประสงค์ อุทัย. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
Other title:
  • จริยธรรมทางธุรกิจ.
  • Business ethics.
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
การควบคุมกฏหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญกับองค์กรควบคุม / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม by Series: เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง ; ลำดับที่ 4.
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: KPT2640 ว62 2564.
ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
Other title:
  • กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: KPT2920 ช622 2562, ...
นโยบายการคลังสาธารณะ : ทฤษฏีสู่การประยุกต์ใช้ = public fiscal policy : theory to practice / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
Other title:
  • คู่มือในการวางแผนการกำหนดนโยบายการคลังสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: K3165 .ก746 2563, ...
ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านกฎหมาย, 2564
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: K215 ว427 2564, ...
 <<  <  1  2  3    >>