กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาล (update2023)

This list contains 58 titles

Introduction to maternity and pediatric nursing / Gloria Leifer, RN, MA, CNE, Professor, Obstetric and Pediatric Nursing, Riverside City College, Riverside, California. by
Edition: 8th edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, [2019]
Other title:
  • Maternity and pediatric nursing
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 157.3 L527i 2019.
Children and young people's nursing skills at a glance / edited by Elizabeth Gormley-Fleming, Deborah Martin. by Series: At a glance series (Oxford, England)
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Publisher: Hoboken, NJ : Wiley, 2018
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 49 C248 2018.
Nursing management of pediatric disaster / edited by Catherine J. Goodhue, Nancy Blake. by
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publisher: Cham, Switzerland : Springer, 2020
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
Wong's essentials of pediatric nursing / 11th EDITION by
Edition: 11 edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2022
Other title:
  • Essentials of pediatric nursing
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 159 W8728 2022.
การพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย / ณัชนันท์ ชีวานนท์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565
Other title:
  • Nursing care of low birth weight infants.
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WY159 ณ261ก 2565, ...
Wong's nursing care of infants and children / [edited by] Marilyn J. Hockenberry, PhD, RN, PPCNP-BC, FAAN, Bessie Baker Professor of Nursing and Professor of Pediatrics, Chair, Duke Institutional Review Board, Duke University, Durham, North Carolina, David Wilson, MS, RNC-NIC, Staff, Children's Hospital at Saint Francis, Tulsa, Oklahoma, Cheryl C. Rodgers, PhD, RN, CPNP, CPON, Chair, Duke Institutional Review Board, Duke University, School of Nursing, Durham, North Carolina. by
Edition: Eleventh edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, [2019]
Other title:
  • Nursing care of infants and children
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 159 W872 2019.
Pediatric nursing made incredibly easy ! / Mikki Meadows-Oliver by
Edition: 2nd
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2015
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WY49 P371 2015, ...
Children and young people໲s nursing at a glance: at a Glance edited byAlan Glasper, Jane Coad, Jim Richardson by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2015
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WS 420 C536 2015.
Pediatric nursing procedures / Vicky R. Bowden by
Edition: 4th
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY49 B784p 2016.
Pediatric nursing procedures Vicky R. Bowden and Cindy Smith Greenberg by
Edition: 4th ed.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 159 B784p 2016.
Pediatric nursing Mary Muscari by
Edition: 5th ed
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Philacdelphia: Wolters Kluwer, 2016
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WY 18.2 M985p 2016, ...
Maternity and pediatric nursing Susan Scott Ricci and Terri Kyle by
Edition: 4th ed
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 157.3 R491m 2017.
การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก จารุวรรณ สนองญาติ, บรรณาธิการ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WH 120 ก492 2556, ...
การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children บรรณาธิการโดย รุจา ภู่ไพบูลย์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพ ฯ: คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WS 100 ก513 2556, ...
กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 บรรณาธิการโดย สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพ ฯ: นพชัยการพิมพ์, 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WS 100 ก721 2557 ล.2, ...
Textbook of pediatrics / บรรณาธิการ, กิตติ ต่อจรัส และคนอื่น by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพ โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WS100 ท591 2557.
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย บรรณาธิการ, รัชนี สีดา...[และคนอื่นๆ] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นนทบุรี: ภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 159 น928 2557.
กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 6 =Update and practical point in pediatrics บรรณาธิการโดย นงนุช สิระชัยนันท์...[และคนอื่นๆ] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WS 200 ก721 2557, ...
โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก สุวรรณี วิษณุโยธิน by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: ขอนแก่น: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WS 320 ส875ร 2557, ...
ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ 1 = Critical care in pediatric I บรรณาธิการโดย สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ...[และคนอื่น ๆ] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส, 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (25)Call number: WS 205 ภ476 2557, ...
อาการวิทยาทางกุมารเวชศาสตร์. เล่ม 2 บรรณาธิการโดย จิรนันท์ วีรกุล by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: พิษณุโลก: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WS 141 อ585 2557, ...
ตำราประกอบภาพโรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย = Color atlas of common genetic disorders and congenital malformations บรรณาธิการโดย สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Other title:
  • โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WS 200 ต367 2557, ...
Guideline in child health supervision/ บรรณาธิการ, พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ และคนอื่น by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพ สรรพสาร จำกัด 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WS100 ก973 2557.
หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (10)Call number: WS 100 ห459ก 2558, ...
การพยาบาลทารกแรกเกิด ชลดา จันทร์ขาว by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (10)Call number: WS 420 ช227ก 2558, ...
 <<  <  1  2  3    >>