การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (update2023)

This list contains 58 titles

Caring for older adults holistically / [edited by] Tamara R. Dahlkemper. by
Edition: Seventh edition.
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publisher: Philadelphia, PA : F.A. Davis Company, [2020]
Online access:
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 152.
The care of the older person / edited by Ronald Caplan [with 6 others]. by
Edition: 5th edition.
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publisher: Boca Raton, FL : CRC Press, 2023Copyright date: �2023
Online access:
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WT 31.
Elderly care : current issues and challenges / Sean M. Eckstein, editor. by Series: Geriatrics, gerontology, and elderly issues series
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publisher: New York : Nova Medicine & Health, [2020]
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
Nursing adolescents and young adults with cancer [electronic resource] : developing knowledge, competence and best practice / Pia Riis Olsen, Sam Smith, editors. by
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publication details: Cham, Switzerland : Springer, 2018
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
GERONTOLOGICAL NURSING;SCOPE AND STANDARDS OF PRACTICE, 2ND EDITION [electronic resource]. by
Edition: 2nd edition.
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publication details: [S.l.] : NURSESBOOKS, 2019
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
Basic geriatric nursing / Patricia Williams. by
Edition: 7th edition.
Publication details: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2020
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY152 W716b 2020.
Nursing older people with arthritis and other rheumatological conditions / Sarah Ryan, editor. by Series: Perspectives in nursing management and care for older adults
Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction
Publication details: Cham : Springer, 2020
Online access:
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Online Access (1).
Study guide for Fundamentals of nursing / Geralyn Ochs, RN, AGACNP-BC, ACNP-BC, ANP-BC, Associate Professor of Nursing, Coordinator of the Adult Gerontological Acute Care Nurse Practitioner Program, St. Louis University School of Nursing, St. Louis, Missouri by
Edition: 10th edition
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: St. Louis : Elsevier, 2021
Other title:
  • Fundamentals of nursing
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY 18.2 P868f 2021.
Gerontological Nursing A Holistic Approach to the Care of Older People by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Chatswood Elsevier c2021
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY152 V125G 2021.
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients บรรณาธิการโดย สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ...[และคนอื่นๆ] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (20)Call number: WY 154 ก469 2556, ...
การส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส/ อนงค์ ภิบาล...[และคนอื่น ๆ] by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ปัตตานี โรงพิมพ์มิตรภาพ 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: WT100 ก522 2557, ...
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน: สำหรับผู้ดูแล/ ชุดาภรณ์ ศิริสนธิ...[และคนอื่นๆ ] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; 2557
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WT 39 ค695 2557.
การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = Gerontological nursing 1 ทีปภา แจ่มกระจ่าง และ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: บ.บุญศิริการพิมพ์, 2558
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (10)Call number: WT 100 ท533ก 2558 ล.1, ...
ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ บรรณาธิการโดย วิไลวรรณ ทองเจริญ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (4)Call number: WY 152 ศ371 2558, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: Checked out (1).
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก : การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่ = Clinical nursing practice guidelines : palliative care in adult patients รวบรวมและพัฒนาโดย พิกุล นันทชัยพันธ์, ประทุม สร้อยวงศ์ ; สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นนทบุรี: สภาการพยาบาล, 2558
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Checked out (1).
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก:การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่ =Clinical nursing practice guidelines: Palliative care in adult patients/ รวบรวมและพัฒนาโดย พิกุล นันทชัยพันธ์ และ ประทุม สร้อยวงค์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพ บ.จุดทอง จำกัด 2558
Online access:
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WY152 พ631น 2558.
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2558
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: WT100 ค127ก 2558 ล.1, ...
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ผ่องพรรณ อรุณแสง by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2559
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WT 141 ผ225ก 2559, ...
การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2559
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (10)Call number: WT 100 พ925ก 2559, ...
การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21/ ปะราลี โอภาสนันท์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: พะเยา โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2559
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (8)Call number: WT 100 ป519ก 2559, ...
การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 2/ ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Publication details: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WT100 ศ841ก 2560 ล.2, ...
การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 1/ ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Publication details: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WT 100 ศ841ก 2560 ล.1, ...
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and geriatrics for primary care practice / บรรณาธิการ, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Publication details: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560
Other title:
  • Gerontology and geriatrics for primary care practice.
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WT 100 พ432 2560, ...
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ = Geriatric emergency บรรณาธิการโดยจิราภรณ์ ศรีอ่อน, รพีพร โรจน์แสงเรือง และชายวุฒิ สววิบูลย์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2560
Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: Checked out (1).
การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง / พวงผกา คงวัฒนานนท์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]
Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WA590 พ523 2561, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: Checked out (1).
 <<  <  1  2  3    >>