Refine your search

Your search returned 1089 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ Applied Thai traditional pharmacy

by สมศักดิ์ นวลแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication details: ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563Other title: Applied Thai traditional pharmacy.Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: QV770.JT3 ส456 2563, ...

คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ

by รัชนี จันทร์เกษ, บรรณาธิการ | สุภัททรา รังสิมาการ, บรรณาธิการ | มนนิภา สังข์ศักดา, บรรณาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2561Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: QV 760 ค394 2561, ...

สุขภาพคนไทย 2558 อุบายขายสุขภาพ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

by สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: นครปฐม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2558Online access: Contents | Contents Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WA100 ส743 2558, ...

ตำราเภสัชกรรมไทย\ บรรณาธิการโดยลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์

by | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์, บรรณาธิการ | โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ โรงเรียนอายุรเวท(ชีวกโกมารภัจจ์) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ 2559Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: QV767 ต367 2559, ...

การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน บรรณาธิการโดย จิราพร ลิ้มปานานนท์, รัชนี จันทร์เกษม, สุรัตนา อำนวยผล

by จิราพร ลิ้มปานานนท์, บรรณาธิการ | รัชนี จันทร์เกษม, บรรณาธิการ | สุรัตนา อำนวยผล, บรรณาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี: สถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: QV 770.JT3 d446 2552.

ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา. ตอนที่ 2 มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)

by มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ | อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: อุสาการพิมพ์, 2555Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (12)Call number: WB 50.JT3 ต367 2555, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (8).

เภสัชกรรม ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ศุภชัย ติยวรนันท์ และวิเชียร จีรวงส์

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | ศุภชัย ติยวรนันท์ | วิเชียร จีรวงส์.

Series: คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ; เล่ม 6Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: QV 766 ช193ค 2556, ...

ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา. ตอนที่ 1 มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)

by มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ | อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2554Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (15)Call number: WB 50.JT3 ต367 2554, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (5).

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา omalizumabที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทย ธนวัฒน์ วงศ์พัน...[และคนอื่นๆ]

by ธนวัฒน์ วงศ์พัน...[และคนอื่นๆ] | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี: 2553Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WF 360 ร451 2556, ...

ระบบยาของประเทศไทย2563 Thai Drug System 2020

by สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | วิชัย โชควิวัฒน [บรรณาธิการ] | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | คณะกรรมการโครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี ธนอรุณการพิมพ์ 2564Other title: Thai Drug System..Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: QV55 ส228 2564, ...

การศึกษางานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับสภาบันครอบครัวในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หม่อมหลวงพรวิศิษฐ์ วรวรรณ

by พรวิศิษฐ์ วรวรรณ, หม่อมหลวง | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2550Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: ว HV 5824.Y68 พ278ก 2550, ...

คู่มือการใช้ยาทางอายุรกรรม และดัชนีค้นชื่อยา พ.ศ. 2544

by วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: QV 55 ค695 2544, ... Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (3).

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน primary care พิสนธิ์ จงตระกูล

by พิสนธิ์ จงตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ หจก.วนิดาการพิมพ์ 2560Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: QV55 พ772ก 2560.

รู้ไว้-ใช้ยา

by สุธี เวคะวากยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2542Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (6)Call number: QV 18 ส786ร 2542, ...

ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น = แนวทางการซักถามอาการเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นการบริหารร้านยาเพื่อให้เกิดประสิทธิผล เรียบเรียงโดยจิรัชฌา อุดมชัยสกุล

by จิรัชฌา อุดมชัยสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ศิษฎิกร, 2551Other title: คู่มือร้านยาเบื้องต้น เรื่อง ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น = แนวทางการซักถามอาการเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นการบริหารร้านยาเพื่อให้เกิดประสิทธิผล.Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: QV 55 จ527ค 2551, ...

สุดยอดวิชาการยาเสพติด 2547

by สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2547Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WM 284 ส766 2547, ...

หยุดยาคุมแต่ทำไมยังไม่มีลุก

by จิรศักดิ์ มนัสสากร | คลีนิคเกียรติคุณ | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Source: รักลุกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Availability: No items available.

คู่มือการใช้ยา 2 การเลือกใช้ยาใหม่

by กำพล ศรีวัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523Availability: No items available.

คณาเภสัช ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์

by ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จีรวงส์.

Series: คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ; เล่ม 5Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (3)Call number: QV 766 ช193ค 2556, ...

สมุนไพรไทย ทางเลือก ทางรอด สงคราม COVID-19 / คนข่าว 2499.

by คนข่าว 2499 [ผู้แต่ง.].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2564Online access: CU e-Library Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: QV 770.JT3 ฅ32 2564.

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน primary care พิสนธิ์ จงตระกูล

by พิสนธิ์ จงตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ หจก.วนิดาการพิมพ์ 2561Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (4)Call number: QV 55 พ772ก 2561, ...

ความรู้เรื่องยา เครือวัลย์ เอกรักษาศิลป์ชัย...[และคนอื่นๆ], คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by เครือวัลย์ เอกรักษาศิลป์ชัย...[และคนอื่นๆ] | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: QV 55 ค181 2551, ...

คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ กำพล ศรีวัฒนกุล

by กำพล ศรีวัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: สกายบุ๊คส์, 2538Availability: Items available for reference: Kuakarun Nursing Library: Not for Loan (7)Call number: QV 55 ก581ค 2538, ...

คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ กำพล ศรีวัฒนกุล

by กำพล ศรีวัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ , 2552Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (10)Call number: QV 55 ก581ค 2552, ...

ยาฉีด = Parenteral Preparations ภารุณี ถนอมเกียรติ

by ภารุณี ถนอมเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: QV 786 ภ468ย 2549.

Pages