Local cover image
Local cover image
Amazon cover image
Image from Amazon.com

การรังสรรค์งานวิชาการ งานวิเคราะห์ วิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน และข้าราชการ : สู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานวิชาการ / แสงเทียน อยู่เถา.

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 172 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางISBN:
  • 9786162795435
Other title:
  • การรังสรรค์งานวิชาการ งานวิเคราะห์ วิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน และข้าราชการ สู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานวิชาการ
Subject(s): Online resources:
Contents:
แรงขับเคลื่อนสู่การรังสรรค์งานวิชาการจากงานประจำ -- ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุน -- ลำดับของผู้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ -- โครงสร้างของงานวิชาการ -- ประเด็นปัญหาสู่ที่มาของชื่องานวิชาการ -- การสร้างงานวิชาการจากผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ -- คำสำคัญของงานวิชาการ -- การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย การวิเคราะห์ หรือคู่มือปฏิบัติงาน -- การเขียนวัตถุประสงค์ของการส์ร้างงานวิชาการ -- แนวคิดและทฤษฎีสำคัญในการสร้างงานวิชาการ -- การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง -- การกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิชาการ -- กลยุทธ์การสืบค้นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ -- การเขียนสมมุติฐานงานวิชาการที่เป็นการวิจัยหรือการวิเคราะห์ -- ตัวแปรในงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยหรือการวิเคราะห์ -- การเขียนประเภทของ งานวิชาการที่เป็นรูปแบบการวิจัย -- การเขียนและการกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง -- การจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- สถิติที่ใช้ในงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ -- การเขียนการสรุปและอภิปรายผล -- การเขียนข้อเสนอแนะงานวิชาการ -- การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน -- การเขียนบทคัดย่องานวิชาการประเภทวิจัย -- การนำเสนองานวิชาการ
Summary: การพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน หรือข้าราชการ ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้องค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับผิดชอบ หรือให้การบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้ มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ รวมถึงสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ตามหลักการของการพัฒนาทุนมนุษย์ในการบริหารจัดการสำหรับองค์การยุคใหม่ โดยการดำเนินการให้เป็นองค์การที่ขับเคลื่อน โดยใช้ฐานแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ใช้ข้อมูลจริงเป็นพื้นฐาน (Factbased) ในการตัดสินใจ ลดการใช้ฐานของความรู้สึก (Feeling-based) ในการตัดสินใจนำพาองค์การ เพื่อลดความเสี่ยงขององค์การ นำพาองค์การให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน การรังสรรค์งานวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ขององค์การจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรวมถึงการผลักดันให้ บุคลากรสายสนับสนุน ข้าราชการ หรือบุคลากรต่าง ๆ ในองค์การ ให้มีความก้าวหน้า
List(s) this item appears in: statistics research methodology สถิติ วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย (update2023)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
Electronic Book Electronic Book Kuakarun Nursing Library Processing unit Online Access eb37203
Total holds: 0

แรงขับเคลื่อนสู่การรังสรรค์งานวิชาการจากงานประจำ -- ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุน -- ลำดับของผู้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ -- โครงสร้างของงานวิชาการ -- ประเด็นปัญหาสู่ที่มาของชื่องานวิชาการ -- การสร้างงานวิชาการจากผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ -- คำสำคัญของงานวิชาการ -- การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย การวิเคราะห์ หรือคู่มือปฏิบัติงาน -- การเขียนวัตถุประสงค์ของการส์ร้างงานวิชาการ -- แนวคิดและทฤษฎีสำคัญในการสร้างงานวิชาการ -- การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง -- การกำหนดกรอบแนวคิดในงานวิชาการ -- กลยุทธ์การสืบค้นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ -- การเขียนสมมุติฐานงานวิชาการที่เป็นการวิจัยหรือการวิเคราะห์ -- ตัวแปรในงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยหรือการวิเคราะห์ -- การเขียนประเภทของ งานวิชาการที่เป็นรูปแบบการวิจัย -- การเขียนและการกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง -- การจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- สถิติที่ใช้ในงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ -- การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ -- การเขียนการสรุปและอภิปรายผล -- การเขียนข้อเสนอแนะงานวิชาการ -- การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน -- การเขียนบทคัดย่องานวิชาการประเภทวิจัย -- การนำเสนองานวิชาการ

การพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน หรือข้าราชการ ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้องค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับผิดชอบ หรือให้การบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้ มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ รวมถึงสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ตามหลักการของการพัฒนาทุนมนุษย์ในการบริหารจัดการสำหรับองค์การยุคใหม่ โดยการดำเนินการให้เป็นองค์การที่ขับเคลื่อน โดยใช้ฐานแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ใช้ข้อมูลจริงเป็นพื้นฐาน (Factbased) ในการตัดสินใจ ลดการใช้ฐานของความรู้สึก (Feeling-based) ในการตัดสินใจนำพาองค์การ เพื่อลดความเสี่ยงขององค์การ นำพาองค์การให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน การรังสรรค์งานวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ขององค์การจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรวมถึงการผลักดันให้ บุคลากรสายสนับสนุน ข้าราชการ หรือบุคลากรต่าง ๆ ในองค์การ ให้มีความก้าวหน้า

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image