รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช = Relationship between Academic, Achievement, Learning Behavior, Learning Environment and Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Bachelor of Nursing Sciences, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University สมใจ วินิจกุล ,อรุณี เฮงยศมาก, เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, วัลยา ตูพานิช

By: สมใจ วินิจกุลContributor(s): อรุณี เฮงยศมาก | เบญญาภา มุกสิริทิพานัน | วัลยา ตูพานิชMaterial type: TextTextPublication details: กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2557 Description: 102 หน้า; 29 ซมSubject(s): สภาพแวดล้อม -- สถาบันการศึกษา -- วิจัย | วิจัย | นักศึกษาพยาบาล -- สภาพแวดล้อม -- วิจัย | ผลงานการวิจัยของอาจารย์ -- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์NLM classification: ว WY 19
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Research Research Kuakarun Nursing Library
NMU IR ว WY 19 ร451 2557 (Browse shelf(Opens below)) Available 0000041685
Research Research Kuakarun Nursing Library
NMU IR ว WY 19 ร451 2557 (Browse shelf(Opens below)) ฉ.2 Available 0000041686
Total holds: 0
Browsing Kuakarun Nursing Library shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
ว WY 18.8 ส237ร 2538 รายงานการวิจัยเรื่อง ความสามารถและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามกระบวนการวินิจฉัยชุมชน ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร/ ว WY 19 จ483ก 2536 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบเอ็ม เอ็ม พี ไอ ว WY 19 ร451 2540 รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2539 : กรณีศึกษาวิทยาลัย 4 แห่ง/ ว WY 19 ร451 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช = Relationship between Academic, Achievement, Learning Behavior, Learning Environment and Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Bachelor of Nursing Sciences, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University ว WY 19 ร451 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช = Relationship between Academic, Achievement, Learning Behavior, Learning Environment and Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Bachelor of Nursing Sciences, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University ว WY 19 ส237ร 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 = Relationship between attitudes toward Nursing Profession Academic Achievement and Competencies of Thai Qualification Framework for Higher Education among Graduate Nurses of Kuakarun Faculty of Nursing in 2013 ว WY 19 ส237ร 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 = Relationship between attitudes toward Nursing Profession Academic Achievement and Competencies of Thai Qualification Framework for Higher Education among Graduate Nurses of Kuakarun Faculty of Nursing in 2013

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากงบประมาณปี 2557

There are no comments on this title.

to post a comment.

Share this title: