การดูแลบาดแผลและออสโตมี

การดูแลบาดแผลและออสโตมี บรรณาธิการโดยรัสวดี บุษยะจารุ - กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร, 2554 - 107 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.


การรักษาบาดแผล
บาดแผลและบาดเจ็บ--การดูแล
บาดแผลและบาดเจ็บ--การรักษา
การติดเชื้อที่บาดแผล--การป้องกันและควบคุม

WO 185 / ก451