หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก บรรณาธิการโดยยุพยงค์ ทังสุบุตร ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ; 2552 - 178 หน้า : ภาพประกอบ; 26 ซม.

9747645564


หลักการพยาบาลเด็ก
เด็ก--การวัดสัญญาชีพ
เด็ก, เทคนิคการพยาบาล

WS 100 / ห323