ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์ = Applied communication theories (ACT)

สมควร กวียะ

ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์ = Applied communication theories (ACT) สมควร กวียะ; บรรณาธิการโดยพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช - กรุงเทพฯ : อัษราพิพัฒน์, 2546 - 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.

9745277851


การสื่อสาร
การสื่อสาร--ทฤษฎี

P 91.3 / ส233ท

Share this title: