ปฏิวัติกัญชาสยาม ๒๕๖๒ /

นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, ผู้แต่ง

ปฏิวัติกัญชาสยาม ๒๕๖๒ / ปฏิวัติกัญชาสยาม 2562. นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว - พิมพ์ครั้งแรก - (15), 305 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

รู้จักกัญชา -- ประวัติศาสตร์กัญชาไทย -- กัญชาในคำบอกเล่าของชาวบ้าน -- กัญชากับกฎหมายไทย -- "ปลดล็อก" กัญชานานาชาติ -- Save Decha : การกลับมาของกัญชาในสังคมไทย

9786165771061


cannabis.
narcotics.

QV766.5.C2 / น65 2563

Share this title: