การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research /

สุจิตรา เทียนสวัสดิ์.

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research / Instrument development for nursing research สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด, 2562 [2019] - ก-ฏ, 282 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164858626 6164858623


การวิจัยทางการพยาบาล.

WY20.5 / .ส726 2562

Share this title: