คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 /

คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ - นนทบุรี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2561 - 196 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.

9786161135997


ยาแผนโบราณ--ตำรับ
ยาสมุนไพร--ตำรับ
สมุนไพร --การใช้ยา

QV 760 ค394 2561

Share this title: