คัมภีร์แผนนวดในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5/

คัมภีร์แผนนวดในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5/ ผู้ปริวรรตและถ่ายทอด, พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; กองบรรณาธิการ, ประพจน์ เภตรากาศ, รัชนี จันทร์เกษ - กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, 2556 - 127 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม - .

9786167742144


การนวด
การบำบัดด้วยการนวด
การนวด--ไทย
การแพทย์แผนไทย

WB537 / ค261 2556

Share this title: