แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย บรรณาธิการโดย รัชนี สีดา...[และคนอื่นๆ] ; สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ - นนทบุรี: สภาการพยาบาล, 2558 - 84 หน้า; 29 ซม.


เด็ก, ผู้ป่วยหนัก, การดูแล
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย--การดูแล

WY 159 / น928

Share this title: