คู่มือปรับวิถีชีวิตพิชิตเบาหวาน

คู่มือปรับวิถีชีวิตพิชิตเบาหวาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, ภาพประกอบ - กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 2556 - 147 หน้า: ภาพประกอบ; 20 ซม. - ชุดโรคภัยใกล้ตัว ; ลำดับที่ 38 .

978974289444


เบาหวาน--การดูแลรักษา
เบาหวาน--โรค
เบาหวาน--การป้องกันและควบคุมโรค
เบาหวาน--ผู้ป่วย--โภชนาการ

WK 810 / ค695